ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ AYIE 2014 MALAYSIA
ชื่ออาจารย์ : นายจรินทร์ ชูนาวา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2557,06:05  อ่าน 810 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นายจรินทร์ ชูนาวา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2557,20:40  อ่าน 1787 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนดี
ชื่ออาจารย์ : นางนารี สายนุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2555,13:00  อ่าน 3853 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายจรินทร์ ชูนาวา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2555,13:04  อ่าน 6961 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Science Show ระดับ ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายจรินทร์ ชูนาวา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2555,12:46  อ่าน 5250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายจรินทร์ ชูนาวา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2554,22:39  อ่าน 4654 ครั้ง
รายละเอียด..