ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายปรีชา สัจจากุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/01/2011
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 269888
Page Views 320431

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง กะเปา คีรีรัฐนิคม
2 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง กะเปา คีรีรัฐนิคม
3 โรงเรียนวัดโกศาวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม 0-7739-0077
4 โรงเรียนวัดอินทราวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม
5 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
6 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
7 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
8 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม 077294947
9 โรงเรียนบ้านหินดาน ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม
10 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
11 โรงเรียนบ้านโตนยาง ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
12 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
13 โรงเรียนบ้านปากโตน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
14 โรงเรียนบ้านท่าขนอน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
15 โรงเรียนวัดน้ำหัก น้ำหัก คีรีรัฐนิคม
16 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
17 โรงเรียนบ้านน้ำราด บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 019799235
18 โรงเรียนบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
19 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
20 โรงเรียนบ้านบางขนุน บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 077380165
21 โรงเรียนบ้านย่านยาว บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
22 โรงเรียนบ้านปากหาร บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
23 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
24 โรงเรียนบ้านยาง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
25 โรงเรียนวัดนิลาราม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
26 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
27 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
28 โรงเรียนบ้านวังพลาย ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
29 โรงเรียนบ้านบางพระ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
30 โรงเรียนบ้านท่าไคร ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
31 โรงเรียนบ้านย่านมะปราง ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
32 โรงเรียนบ้านมะเลาะ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
33 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ คลองไทร ท่าฉาง
34 โรงเรียนชุมชนบ้านโตนดสูง คลองไทร ท่าฉาง
35 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู คลองไทร ท่าฉาง
36 โรงเรียนวัดอัมพาราม คลองไทร ท่าฉาง
37 โรงเรียนบ้านท่าแซะ คลองไทร ท่าฉาง 077-331171-2
38 โรงเรียนบ้านคชาธาร ท่าฉาง ท่าฉาง
39 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง ท่าฉาง ท่าฉาง
40 โรงเรียนวัดจันทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง
41 โรงเรียนวัดอินทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง
42 โรงเรียนวัดบางปอ ท่าเคย ท่าฉาง
43 โรงเรียนวัดพระพรหม ท่าเคย ท่าฉาง 077389117
44 โรงเรียนวัดนันทาราม ท่าเคย ท่าฉาง
45 โรงเรียนบ้านคลองวัว ท่าเคย ท่าฉาง
46 โรงเรียนบ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง
47 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง
48 โรงเรียนวัดบางคราม ปากฉลุย ท่าฉาง
49 โรงเรียนวัดน้ำพุ เขาถ่าน ท่าฉาง
50 โรงเรียนบ้านควนรา เขาถ่าน ท่าฉาง
51 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด เขาถ่าน ท่าฉาง
52 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร เขาถ่าน ท่าฉาง
53 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ เสวียด ท่าฉาง 077461296 - 7
54 โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก เสวียด ท่าฉาง
55 โรงเรียนวัดท่า เสวียด ท่าฉาง
56 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม คลองพา ท่าชนะ
57 โรงเรียนบ้านชายท่า คลองพา ท่าชนะ
58 โรงเรียนบ้านท่าไท คลองพา ท่าชนะ
59 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ คลองพา ท่าชนะ
60 โรงเรียนบ้านกลาง คลองพา ท่าชนะ
61 โรงเรียนบ้านคลองพา คลองพา ท่าชนะ
62 โรงเรียนบ้านแหลมดิน คันธุลี ท่าชนะ
63 โรงเรียนบ้านควนสูง คันธุลี ท่าชนะ
64 โรงเรียนบ้านหนองสะบ้า คันธุลี ท่าชนะ
65 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ คันธุลี ท่าชนะ
66 โรงเรียนบ้านคันธุลี คันธุลี ท่าชนะ
67 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ ท่าชนะ
68 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม ท่าชนะ ท่าชนะ
69 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ท่าชนะ ท่าชนะ
70 โรงเรียนวัดชัยธาราวาส ท่าชนะ ท่าชนะ
71 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย ท่าชนะ ท่าชนะ
72 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ประสงค์ ท่าชนะ
73 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ประสงค์ ท่าชนะ
74 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ประสงค์ ท่าชนะ
75 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ประสงค์ ท่าชนะ 077-308036
76 โรงเรียนวัดมัชฌิมาราม ประสงค์ ท่าชนะ
77 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์ ท่าชนะ 077-380181
78 โรงเรียนต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ ประสงค์ ท่าชนะ
79 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) ประสงค์ ท่าชนะ 0816317732
80 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ประสงค์ ท่าชนะ 077380180
81 โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองรอก ประสงค์ ท่าชนะ 0-7738-0179
82 โรงเรียนวัดมหาถูปาราม ประสงค์ ท่าชนะ
83 โรงเรียนบ้านศรีพนม ประสงค์ ท่าชนะ
84 โรงเรียนบ้านดินก้อง วัง ท่าชนะ 0-7727-4300
85 โรงเรียนวัดขจรบำรุง วัง ท่าชนะ
86 โรงเรียนวัดอัมพาวาส วัง ท่าชนะ 0-7727-4301
87 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สมอทอง ท่าชนะ
88 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สมอทอง ท่าชนะ 077-380185
89 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สมอทอง ท่าชนะ
90 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สมอทอง ท่าชนะ
91 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน พรุไทย บ้านตาขุน
92 โรงเรียนวัดพรุศรี พรุไทย บ้านตาขุน 077929024
93 โรงเรียนวัดพะแสง พะแสง บ้านตาขุน
94 โรงเรียนบ้านปากน้ำ พะแสง บ้านตาขุน
95 โรงเรียนบ้านตาขุน พะแสง บ้านตาขุน
96 โรงเรียนบ้านพัฒนา เขาพัง บ้านตาขุน
97 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ เขาพัง บ้านตาขุน
98 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เขาพัง บ้านตาขุน 0 7734 6093-4
99 โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 เขาพัง บ้านตาขุน
100 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำ เขาวง บ้านตาขุน
101 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เขาวง บ้านตาขุน
102 โรงเรียนบ้านวังขุม เขาวง บ้านตาขุน 0-7738-0196
103 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน 077380197
104 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน (077) 397038
105 โรงเรียนบ้านบางหิน คลองชะอุ่น พนม
106 โรงเรียนบ้านแสนสุข คลองชะอุ่น พนม 077-398112
107 โรงเรียนบ้านต้นยวน คลองชะอุ่น พนม 077-380209
108 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น คลองชะอุ่น พนม
109 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย คลองชะอุ่น พนม -
110 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม คลองชะอุ่น พนม
111 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม คลองศก พนม 077-380211
112 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง คลองศก พนม 077-380203
113 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม
114 โรงเรียนบ้านบางปรุ คลองศก พนม
115 โรงเรียนวัดปากตรัง ต้นยวน พนม
116 โรงเรียนบ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม
117 โรงเรียนบ้านเขานาใน ต้นยวน พนม 077302100
118 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง ต้นยวน พนม
119 โรงเรียนบ้านป่าตง ต้นยวน พนม
120 โรงเรียนบ้านใหญ่ พนม พนม
121 โรงเรียนโรงเรียนบ้านบางสาน พนม พนม 0-7793-0042
122 โรงเรียนวัดพนม พนม พนม 077399380
123 โรงเรียนบ้านลูกเดือน พนม พนม
124 โรงเรียนวัดธัญญาราม พลูเถื่อน พนม
125 โรงเรียนบ้านบางโหว่ พลูเถื่อน พนม
126 โรงเรียนบ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม
127 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ พังกาญจน์ พนม (077) 399124
128 โรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว พังกาญจน์ พนม
129 โรงเรียนบ้านแม่แขก กรูด พุนพิน
130 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม กรูด พุนพิน
131 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ กรูด พุนพิน
132 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตะปาน พุนพิน
133 โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตะปาน พุนพิน
134 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ตะปาน พุนพิน
135 โรงเรียนบ้านบนไร่ ตะปาน พุนพิน 077-401026
136 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตะปาน พุนพิน
137 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพินแผนกประถม ท่าข้าม พุนพิน
138 โรงเรียนบ้านท่าตะเภา ท่าข้าม พุนพิน
139 โรงเรียนอนุบาลร่ามฤดี ท่าข้าม พุนพิน
140 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ท่าข้าม พุนพิน
141 โรงเรียนปกรณ์พิทยา ท่าข้าม พุนพิน
142 โรงเรียนบ้านไทรงาม ท่าข้าม พุนพิน
143 โรงเรียนธีราศรมวิทยา ท่าข้าม พุนพิน
144 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ท่าข้าม พุนพิน 311174
145 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา ท่าข้าม พุนพิน
146 โรงเรียนวัดตรณาราม ท่าข้าม พุนพิน 077-311010
147 โรงเรียนธีราศรมวิทยาแผนกประถม ท่าข้าม พุนพิน
148 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง ท่าสะท้อน พุนพิน
149 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท่าสะท้อน พุนพิน
150 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ท่าสะท้อน พุนพิน
151 โรงเรียนบ้านนาค้อ ท่าสะท้อน พุนพิน 077294262
152 โรงเรียนวัดนาคาวาส ท่าโรงช้าง พุนพิน
153 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ท่าโรงช้าง พุนพิน
154 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด ท่าโรงช้าง พุนพิน
155 โรงเรียนวัดสุวรรณโกฏิ ท่าโรงช้าง พุนพิน
156 โรงเรียนบ้านดอนมะตูม น้ำรอบ พุนพิน
157 โรงเรียนวัดน้ำรอบ น้ำรอบ พุนพิน
158 โรงเรียนวัดบางงอน บางงอน พุนพิน
159 โรงเรียนวัดรัษฎาราม บางงอน พุนพิน 077-931260
160 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต บางงอน พุนพิน 077-380216
161 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง บางงอน พุนพิน
162 โรงเรียนบ้านท่าม่วง บางมะเดื่อ พุนพิน
163 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล บางมะเดื่อ พุนพิน
164 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ บางมะเดื่อ พุนพิน
165 โรงเรียนวัดบางมะเดื่อ บางมะเดื่อ พุนพิน
166 โรงเรียนบ้านแท่นแก้ว บางเดือน พุนพิน
167 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม บางเดือน พุนพิน
168 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม บางเดือน พุนพิน 0-7744-3026
169 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ พุนพิน พุนพิน
170 โรงเรียนวัดสระพัง พุนพิน พุนพิน
171 โรงเรียนบ้านชุมแสง มะลวน พุนพิน
172 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ มะลวน พุนพิน
173 โรงเรียนวัดห้วยกรวด มะลวน พุนพิน
174 โรงเรียนอนุบาลกองบิน 7 มะลวน พุนพิน 0-7726-8507
175 โรงเรียนวัดตรีธาราราม ลีเล็ด พุนพิน 0898662993
176 โรงเรียนบ้านคลองราง ลีเล็ด พุนพิน
177 โรงเรียนวัดบางพลา ลีเล็ด พุนพิน
178 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม ศรีวิชัย พุนพิน
179 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ศรีวิชัย พุนพิน
180 โรงเรียนบ้านยางงาม หนองไทร พุนพิน
181 โรงเรียนบ้านอ่างทอง หนองไทร พุนพิน
182 โรงเรียนวัดหนองไทร หนองไทร พุนพิน
183 โรงเรียนวัดหัวเตย หัวเตย พุนพิน
184 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ เขาหัวควาย พุนพิน
185 โรงเรียนบ้านท่านาง เขาหัวควาย พุนพิน
186 โรงเรียนอนุบาลวังบอนหอม เขาหัวควาย พุนพิน
187 โรงเรียนวัดอรัญญาราม ตะกุกเหนือ วิภาวดี
188 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา ตะกุกเหนือ วิภาวดี
189 โรงเรียนสหกรณ์นิคม ตะกุกเหนือ วิภาวดี (077) 292097
190 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง ตะกุกเหนือ วิภาวดี
191 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ตะกุกเหนือ วิภาวดี
192 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ตะกุกใต้ วิภาวดี
193 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ตะกุกใต้ วิภาวดี
194 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ตะกุกใต้ วิภาวดี
195 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น ตะกุกใต้ วิภาวดี
196 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี
197 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม (พุทธบุตร) ไชยา
198 โรงเรียนอนุบาลกิตติญาณโสภิต ไชยา
199 โรงเรียนพุทธนิคม ตลาดไชยา ไชยา
200 โรงเรียนวัดชยาราม ตลาดไชยา ไชยา
201 โรงเรียนสารภีอุทิศ ตลาดไชยา ไชยา
202 โรงเรียนบ้านห้วยพุน ตะกรบ ไชยา
203 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม ตะกรบ ไชยา
204 โรงเรียนบ้านตะกรบ ตะกรบ ไชยา
205 โรงเรียนบ้านหนองมน ทุ่ง ไชยา
206 โรงเรียนบ้านนาแค ทุ่ง ไชยา
207 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร ทุ่ง ไชยา
208 โรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ปากหมาก ไชยา 077-270040
209 โรงเรียนบ้านพรุยายชี ปากหมาก ไชยา
210 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ปากหมาก ไชยา
211 โรงเรียนบ้านนา ปากหมาก ไชยา
212 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ปากหมาก ไชยา
213 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ปากหมาก ไชยา
214 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป่าเว ไชยา
215 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า ป่าเว ไชยา
216 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง ป่าเว ไชยา
217 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ป่าเว ไชยา
218 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ป่าเว ไชยา
219 โรงเรียนวัดเววน ป่าเว ไชยา
220 โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) พุมเรียง ไชยา
221 โรงเรียนบ้านแหลมทราย พุมเรียง ไชยา
222 โรงเรียนวัดพุมเรียง พุมเรียง ไชยา
223 โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ พุมเรียง ไชยา
224 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เลม็ด ไชยา
225 โรงเรียนวัดรัตนาราม เลม็ด ไชยา
226 โรงเรียนวัดจาย(สุทธบูรราษฎร์) เลม็ด ไชยา
227 โรงเรียนบ้านไทรงาม เลม็ด ไชยา
228 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา เวียง ไชยา
229 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เวียง ไชยา 077-431202,077-431953
230 โรงเรียนบ้านสามสัก เวียง ไชยา
231 โรงเรียนวัดสุทธาวาส โมถ่าย ไชยา
232 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โมถ่าย ไชยา
233 โรงเรียนบ้านทือ โมถ่าย ไชยา