ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาววัลยพร ชัยวิสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง