ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสำรวย คงอภัย
ครู คศ.2

นางสุดราตรี เจือบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางวัชรี ไกรเทพ
ครู คศ.2