ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางประไพ จักษุภาค
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวลักษณา ร่าหมาน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวอัญจนาพร ณ นคร
ครูผู้ช่วย