ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ แข่งศิลปหัตกรรมภาคใต้ครั้งที่ 63

http://south63.sillapa.net/sp-sni2/configweb/logo_a4_sp-base.jpg

สรุปตัวแทนระดับภาค
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ ..................................................................

ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

วิทยาศาสตร์

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

82.5

ทอง

ชนะเลิศ

1.เด็กชายวรนาถเครือหงส์
2.เด็กหญิงอรอุมาปลัดรักษา

1.นางสาวกณิษฐาทองสมุทร
2.นายจรินทร์ชูนาวา

2

ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

96

ทอง

ชนะเลิศ

1.เด็กหญิงปณัสญาจันทร์เพชร

1.นางบุญรวยแซ่ด่าน

3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

72

เงิน

ชนะเลิศ

1.เด็กหญิงสุธิดาสุมงคล

1.นางสาววราภรณ์หงษ์ทอง

4

เรียนร่วม - ศิลปะ

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

74

เงิน

ชนะเลิศ

1.เด็กชายศักดิ์มงคลศรีมั่นคง

1.นางนารีสายนุ้ย

รวม

5

5

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2556,11:14   อ่าน 1765 ครั้ง