ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการจัดทำ sar ปี 58 (อ่าน 810) 01 เม.ย. 59
(อ่าน 697) 04 มิ.ย. 58
โหลด...............ใบสมัครประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1838) 29 พ.ค. 58
ขอให้คุณครูทุกท่านส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ภายในวันที่ 2 มี.ค. 58 (อ่าน 805) 27 ก.พ. 58
ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย (อ่าน 1185) 08 พ.ย. 57
โหลดปฏิทินการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2557 ได้ที่นี่ (อ่าน 891) 03 พ.ย. 57
ครูผู้สอนทุกท่านสามารถโหลดแบบฟอร์มโครงได้ใน ข้อมูลเอกสารภายใน.... (อ่าน 811) 03 พ.ย. 57
ครูผู้สอนทุกท่านสามารถ download รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แล้วในข้อมูลเอกสารภายใน (อ่าน 853) 15 มิ.ย. 57
ในวันศุกร์ที่ 20 มิ.ย. 57 นำนักเรียนเข้าร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคที่ 5 ยุท (อ่าน 836) 12 มิ.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ แข่งศิลปหัตกรรมภาคใต้ครั้งที่ 63 (อ่าน 1953) 10 ก.ย. 56
ครูผู้สอนทุกท่าน สามารถ ดาวโหลดรายชื่อนักเรียน56ไฟล์เอกเซลได้ในข้อมูลเอกสารภายใน (อ่าน 1528) 11 ก.ค. 56
ประกาศ ครูผู้สอนทุกท่านสามารถโหลด รายชื่อนักเรียนพริ้นท์ติดปพ.5 (อ่าน 1501) 11 ก.ค. 56
กิจกรรม กีฬาสีภายใน วันที่ 5 กค. 56 (อ่าน 1735) 01 ก.ค. 56
รับสมัครสภานักเรียน (อ่าน 1558) 02 มิ.ย. 56
ดาวน์โหลด แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อ่าน 16178) 04 มี.ค. 56
ดาวน์โหลด แบบอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน (อ่าน 2500) 04 มี.ค. 56
ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนน แบบสรุปคะแนน แบบ ปพ.6 ปีการศึกษา 2555 ในเอกสารภายในได้แล้ว (อ่าน 2979) 04 มี.ค. 56
ประมาณการงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ (อ่าน 1913) 24 ต.ค. 55
คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนใส่ ปพ.5ภาคเรียนที่1/2555 ได้แล้วในข้อมูลเอกกสารภายใน (อ่าน 1719) 14 มิ.ย. 55
ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ pre o-net แก้ไขล่าสุด (อ่าน 2912) 13 ก.พ. 55
โหลดโปรแกรมจัดตารางสอนClassTab (อ่าน 11873) 26 ม.ค. 55
ครูผู้สอนสามารถโหลดผลการวิเคราะห์ข้อสอบ pre o-net ได้จากข้อมูลเอกสารภาย (อ่าน 2595) 19 ม.ค. 55
ประกาศเครือข่าย/การคัดเลือกกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 2021) 01 พ.ย. 54
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมเครือข่าย/จำนวนนักเรียนที่เข้าแข่ง (อ่าน 1969) 01 พ.ย. 54
สมศ-ประเมินคุณภาพภายนอก (อ่าน 1482) 02 มิ.ย. 54
ผลการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์(นักเรียน) (อ่าน 1535) 04 ก.พ. 54
สอบถามความสมัครใจของผู้แข่งขันได้ (อ่าน 1128) 31 ม.ค. 54
การตรวจสุขภาพประจำปี (อ่าน 1027) 17 ม.ค. 54
Download หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (อ่าน 1420) 14 ม.ค. 54
การแต่งกายในวันครู (อ่าน 2487) 13 ม.ค. 54