ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ[Link] 100
แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ[Link] 106
สรุปแนวทางการตรวจพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ในการประชุมผู้ประเมินอภิมานภายนอก ครั้ง2/2253 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553 ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 753.5 KB 1794
แบบรายงานการประเมิน Home School RAR Archive ขนาดไฟล์ 257.85 KB 154
โปรแกรมช่วยประมวลผล Home School(บ้านเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.63 KB 181
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน <<ฉบับบสถานศึกษา 2554>> RAR Archive ขนาดไฟล์ 537.58 KB 133
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) <<ฉบับบสถานศึกษา 2554>> RAR Archive ขนาดไฟล์ 549.46 KB 158
ราคาวัสดุก่อสร้างปีงบประมาณ 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 113
ตารางสอนเทอม 2/2553 (ณ 10 ธ.ค. 53) Word Document ขนาดไฟล์ 684.5 KB 2311
ธงลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.66 KB 3065