ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ[Link] 57
แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ[Link] 64
สรุปแนวทางการตรวจพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ในการประชุมผู้ประเมินอภิมานภายนอก ครั้ง2/2253 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553 ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 753.5 KB 1752
แบบรายงานการประเมิน Home School RAR Archive ขนาดไฟล์ 257.85 KB 91
โปรแกรมช่วยประมวลผล Home School(บ้านเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.63 KB 135
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน <<ฉบับบสถานศึกษา 2554>> RAR Archive ขนาดไฟล์ 537.58 KB 83
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) <<ฉบับบสถานศึกษา 2554>> RAR Archive ขนาดไฟล์ 549.46 KB 111
ราคาวัสดุก่อสร้างปีงบประมาณ 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 64
ตารางสอนเทอม 2/2553 (ณ 10 ธ.ค. 53) Word Document ขนาดไฟล์ 684.5 KB 2266
ธงลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.66 KB 2986